बऱ्याच दिवसानंतर भेटणाऱ्या बायकोची नवऱ्यानं केलेली स्वागताची तयारी…!