जमली गर्दी
जमले दर्दी
कसे वागाल
मुखवटा घाल

पहिली भेट
हृदय टार्गेट
काय बोलाल
मुखवटा घाल

पोटाचा प्रश्न
बोलणं तिक्ष्ण
काय घ्याल
मुखवटा घाल

एकटे बसुन
स्वतःस तपासुन
काय पाहाल
मुखवट्यांचा जंजाल

मुखवटे संपले
श्वास संपले
काय ओढाल
मुखवटा घाल

K Sarang