नवीन नेता नवीन दिशा
जुन्या अपेक्षांचा ढोल ताशा

नवीन जल्लोष नवीन आरती
जुन्याच रथाचे नवीन सारथी

नवीन युद्ध नवीन रणनीती
जुनेच शत्रू जुनीच भीती

नवीन गाणे जुनाच ठेका
जुन्याच प्रेक्षकांवर नव्याने फेका

कदाचित यंदा थांबेल खेळ
नेहेमिच वाटते प्रत्येक वेळ

देखे इस बार क्या गुल खिलने वाले है
अशा है अच्छे दिन वाकाई आने वाले है

K Sarang