व्याख्या बहुदा बदलायला हवी
जागाच नवीन शोधायला हवी
सूर्य दिसेलही कदाचित नव्या जागेवरून
मग वाटणारही नाही कि जावे मागे फिरून
आणि जर दिसलाच सूर्यास्त तर मात्र संचित समजावे
मार्गातला एक खडक लंघून मार्गस्त व्हावे
पण कुठे बदलावी व्याख्या हे नाही तितके सौम्य
चुकलेल्या व्याख्या भोगल्यावर जे येते ते तारतम्य…!

This poem is written on 24th September 2012 in the tube which i took from London Bridge to Northwick Park (Jubilee and then Metropolitan line). From London Bridge to Finchley Road, i jotted down तारतम्य and from Finchley Road to Northwick Park i composed वचक. I enjoyed the journey thoroughly…hope so you also will.

Note: Description for वचक, will also be the same.

K Sarang